BETA

V. To Silvio Pellico, on reading his ‘Prigόine’

blackwoods_036_0229_800_vtosilviopellico.jpgblackwoods_036_0229_801_vtosilviopellico.jpg