BETA

‘Harp, take my bosom’s burthen on thy string’

blackwoods_140_853_628_harptakemybosom.jpg