BETA

To the Bust of the Pompeian Cœlia

yellowbook_07_0_117_tothebustofthepompeiancoelia.jpgyellowbook_07_0_118_tothebustofthepompeiancoelia.jpgyellowbook_07_0_119_tothebustofthepompeiancoelia.jpg