BETA

Ausonius to Paulinus. Epistle XXV

blackwoods_008_0048_679_ausoniustopaulinus.jpgblackwoods_008_0048_680_ausoniustopaulinus.jpgblackwoods_008_0048_681_ausoniustopaulinus.jpg